Fokus 17, del 2 - Unga med funktionsnedsättning

Bild: 

Närbild på ung kille med mobilhörlurar

Fokus 17, del 2 - Unga med funktionsnedsättning

Etablering i arbets- och samhällslivet

Unga med funktionsnedsättning har på flera sätt sämre levnadsvillkor än andra unga och har som grupp en fördröjd etablering och en svagare ställning i arbetslivet. Vissa unga med funktionsnedsättning, till exempel unga med intellektuella funktionsnedsättningar, möter dessutom större hinder än andra när de vill skapa en meningsfull fritid eller engagera sig i samhället.

Lättläst svenska - Fokus 17, Unga med funktionsnedsättning, Jobb, fritid och möjlighet att påverka samhället

Tabellbilaga till Fokus 17

 

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-11-27

Sidantal: 

114
0:00 kr

Relaterade publikationer

Omslag till Fokus 16, del 2
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till Fokus 16, del 1
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till rapporten Fokus 15
2015-11-30
0:00 kr
Bokomslag Fokus 10 - Engelsk version
2011-11-09
0:00 kr
Bokomslag Fokus 9 - Engelsk version
2010-02-03
0:00 kr
Bokomslag Fokus 8 - Engelsk version
2009-06-01
0:00 kr