Hoppa till huvudinnehåll
 
Europeiska Solidaritetskåren

Budget Europeiska solidaritetskåren

Budgetfördelningen är indikativ och viss flexibilitet finns för förflyttningar mellan programområden inom respektive program.

Tillgänglig budget i euro för 2023

Total budget för Europeiska solidaritetskåren: 2 208 678

Volontärprojekt: 1 941 707

Solidaritetsprojekt: 266 971

 

Antal ansökningsrundor 2023

Volontärprojekt: 2

Solidaritetsprojekt: 2

 

Planerad fördelning av budget

50% per runda.

 

Quality Label och budget för volontärprojekt

Budgeten fördelas utifrån en fördelningsnyckel som kommissionen tillhandahåller. 

Den innehåller två faktorer:

  • Kvalitet första året betyder det vilken poäng ni får på er Quality Label-ansökan, när ni sedan genomfört ett projekt så övergår det till kvalité på genomförande av projekt vilket betyder vilken poäng ni får på er slutrapport. 
  • Prioriteringar i era projekt när de kommer till inkludering, miljö och digital.

Alla organisationer kommer också vara garanterade ett minimumbelopp. 

Totalt budget: 1 941 707 € 

Budget för särskilda kostnader: 40 000 € 

OBS! Beroende på hur många organisationer som söker kan detta komma att förändras.

Minimibelopp: alla organisationer får ett minimibelopp på 20 000 €. Beloppet är baserat utifrån att alla organisationer ska ha möjligheten att genomföra minst ett volontärprojekt. Söker man mindre belopp än minimibeloppet så får man den summa man sökt.

Maxbelopp: 250 000 €. Beloppet är baserat på tidigare års erfarenhet om stora projekt hos återkommande projektägare.