Hoppa till huvudinnehåll
 
Europeiska Solidaritetskåren
Finansieras av Europeiska unionen

Budget Europeiska solidaritetskåren

Budgetfördelningen är indikativ och viss flexibilitet finns för förflyttningar mellan programområden inom respektive program.

 

Tillgänglig budget i euro för 2024

Total budget för Europeiska solidaritetskåren: 2 361 262 €

Volontärprojekt: 2 031 759 €

Solidaritetsprojekt: 329 503

 

Antal ansökningsrundor 2024

Volontärprojekt: 1

Solidaritetsprojekt: 2

 

Planerad fördelning av budget

50% per runda.

 

Quality Label och budget för volontärprojekt

Budgeten fördelas utifrån en fördelningsnyckel som kommissionen tillhandahåller. 

Den innehåller två faktorer:

  • Kvalitet första året betyder det vilken poäng ni får på er Quality Label-ansökan, när ni sedan genomfört ett projekt så övergår det till kvalité på genomförande av projekt vilket betyder vilken poäng ni får på er slutrapport.  
  • Prioriteringar i era projekt när de kommer till inkludering, miljö och digital.

Alla organisationer kommer också vara garanterade ett minimumbelopp. 

Totalt budget: 2 031 759 €

Budget för särskilda kostnader: 40 000 € 

OBS! Beroende på hur många organisationer som söker kan detta komma att förändras.

Minimibelopp: Alla organisationer som klarar initiala kontroller inom rundan får ett minimibelopp på 35 000 €. Beloppet är baserat utifrån att alla organisationer ska ha möjligheten att genomföra minst ett volontärprojekt. Söker man mindre belopp än minimibeloppet så får man den summa man sökt.

Maxbelopp: 250 000 €. Beloppet är baserat på tidigare års erfarenhet om stora projekt hos återkommande projektägare.