Hoppa till huvudinnehåll
 

Lättläst information om Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Det här är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet.

Regering och riksdag bestämmer vad vi ska arbeta med.

Regeringen ger oss olika uppdrag.

Så här arbetar vi

Våra uppdrag handlar om att unga ska ha det bra
och få vara med och bestämma.
Vi ska ta reda på hur unga har det i Sverige.
Sedan talar vi om det för dem som arbetar med unga
och för politikerna som bestämmer.

Våra uppdrag handlar också om
politiken för det civila samhället.
Det civila samhället handlar om
hur grupper av människor
hjälper, och tar hand om varandra
utan inblandning från staten.
Idrottsföreningar, hjälporganisationer och studieförbund
är exempel på sådana grupper.

Ungdomspolitik i Sverige

Vi arbetar med hur unga har det i Sverige.
Det kallas för nationell ungdomspolitik.
Vi hjälper kommuner som vill ta vara på ungas erfarenheter
och jobbar för att ungdomar ska vara med och bestämma.
Arbetet i kommunerna kallas för kommunal ungdomspolitik.

Vi arbetar också för att unga ska ha en bra fritid
och kunna vara med i föreningar.

Ungdomspolitik i andra länder

Vi samarbetar med andra länder
och deras ungdomar.
Det kallas internationell ungdomspolitik.

Politiken för det civila samhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska sprida kunskap
om det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi arbetar för att förbättra föreningars villkor.

Bidrag

Ett annat viktigt uppdrag är att dela ut pengar.
Det kallas för bidrag
och ges till föreningar och organisationer.