Hoppa till huvudinnehåll
 

Fokus 19 - Det vore ju kul om de frågade nån gång

Ungas möjligheter till inflytande på lokal nivå

Fokus 19 - Det vore ju kul om de frågade nån gång

Utgivningsdatum:
Sidor: 140

Ladda ner för utskrift

Beställ

Rapporten undersöker dels ungas upplevelser och erfarenheter av möjligheter till inflytande och delaktighet på lokal nivå, dels det arbete som bedrivs i svenska kommuner för att skapa förutsättningar för ungas inflytande. Studien är en fördjupning av temat om ungas inflytande i föregående Fokusrapport, "Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige", där det framkommer att unga inte känner att de är inkluderade i beslutsprocesser.

Rapporten bygger på 24 intervjuer med fokusgrupper, både unga och tjänstepersoner, i sex kommuner i olika delar av landet och på resultat från tre enkätunder­sökningar: Ungdomsenkäten, Attityd- och värderingsstudien 2019, MUCF:s och SKR:s enkät om ungas politiska deltagande, se rapport nedan. 

Ungas inflytande

Tillsammans med SKR har MUCF släppt rapporten 

Ungas Inflytande - Ungas inflytande i den lokala beslusprocessen