Hoppa till huvudinnehåll
 

Före han slår

fore han slar 0
Utgivningsdatum:
Sidor: 62

Ladda ner för utskrift

Om effektiva våldsförebyggande metoder med genusperspektiv. Ungdomsstyrelsen gav hösten 2011 ett uppdrag till Män för Jämställdhet att med ett genusperspektiv undersöka våldspreventiva insatser med fokus på pojkar och unga män. Artikeln har författats av Lena Berg, filosofie doktor i sociologi och Magnus Sjögren, legitimerad psykolog som arbetar i projektet Frihet från våld tillsammans med Klas Hyllander och Peter Söderström. Projektet har beviljats ett treårigt stöd från Allmänna arvsfonden i syfte studera hur våld kan förebyggas och vilka metoder som anses fungera.