Rätt att välja

Bild: 

Rätt att välja

Det behövs mer och bättre information om giftermål mot den egna viljan till unga, föräldrar och till dem som arbetar med unga. Informationen till unga måste vara enkel att nå och inte utsätta de unga för en riskabel situation.
Ungdomsstyrelsen beskriver vilken information som finns tillgänglig idag och föreslår att en webb skapas med information om lagstiftning, rättigheter och om vart unga kan vända sig akut. På webben kan också polisens, socialtjänstens och skolans ansvar tydliggöras.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-85933-36-5

Utgivningsdatum: 

2010-09-13

Sidantal: 

56
0:00 kr