Hoppa till huvudinnehåll
 

Ung idag 2012 - Arbete och försörjning

Kapitel: Arbete och försörjning

Utgivningsdatum:
Sidor: 83

Ladda ner för utskrift

Politiken för ungas arbete och försörjning handlar om ungas etablering i arbetslivet, deras ekonomiska situation och relevanta offentliga stödsystem. Det är 24 indikatorer som berör området arbete och försörjning och här finns flera intressanta resultat. Vi kan till exempel se att antalet långtidsinskrivna arbetslösa unga ökade med 63 procent mellan 2010 och 2011. Med långtidsinskriven arbetslös menas en person som varit arbetslös eller i program med aktivitetsstöd i minst två år.