Hoppa till huvudinnehåll
 

Kunskapsunderlag till fritidsledare och andra yrkesverksamma om hedersrelaterat våld och förtryck och våldsförebyggande arbete

Delrapportering för regeringsuppdrag (A2021/01300)

Kunskapsunderlag till fritidsledare och andra yrkesverksamma om hedersrelaterat våld och förtryck och våldsförebyggande arbete
Utgivningsdatum:
Sidor: 82

Ladda ner för utskrift

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, har fått i uppdrag att ta fram och sprida ett kunskapsunderlag med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och på våldsförebyggande arbete som riktar sig till fritidsledare och andra yrkesverksamma som utanför skolväsendet arbetar med ungas fritid (A2021/01300).

Syftet med uppdraget är att ta fram och sprida ett kunskapsunderlag så att fler fritidsledare och andra yrkesverksamma som arbetar med ungas fritid får kunskap för att arbeta våldsförebyggande och mot hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget genomförs och planeras tillsammans med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck (NKT) vid Länsstyrelsen Östergötlands län.

Delrapporten innehåller

  • en redogörelse av de insatser som gjorts under 2021 i regeringsuppdraget och en beskrivning över de utgångspunkter och definitioner som regeringsuppdraget utgått ifrån
  • en kunskapssammanställning som syftar till att ge en kunskapsöversikt över forskning och kunskap om våldsförebyggande arbete och arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Den syftar även till att ge en bild över kunskapsläget, att identifiera goda exempel från verksamheter samt att beskriva den öppna fritidsverksamhetens roll i det våldsförebyggande arbetet
  • analys och diskussion av insamlade data
  • förslag och bedömningar gällande framtida insatser.