Fokus 16, del 1

Bild: 

Omslag till Fokus 16, del 1

Fokus 16, del 1

Kartläggning av etableringsuppdraget

Unga inom etableringsuppdraget är en bortglömd grupp i den mening att de sällan betraktas som just unga, med de behov som unga har och med den möjlighet till individuella bedömningar, delaktighet och inflytande som unga bör ha. I många fall får de heller inte tillgång till de insatser som utvecklats för andra unga som behöver stöd i sin etablering.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2016-12-01

Sidantal: 

96
0:00 kr

Relaterade publikationer

Omslag till Fokus 16, del 2
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till rapporten Fokus 15
2015-11-30
0:00 kr
Bokomslag Fokus 10 - Engelsk version
2011-11-09
0:00 kr
Bokomslag Fokus 9 - Engelsk version
2010-02-03
0:00 kr
Bokomslag Fokus 8 - Engelsk version
2009-06-01
0:00 kr