Hoppa till huvudinnehåll
 

Newcomers som betydelsefull mellanlandning för hbtqi-immigranter på vägen in i det svenska samhället

Rapport om stödgruppen Newcomers
Utgivningsdatum:
Sidor: 9

Ladda ner för utskrift

MUCF fördelar bidrag till studier om det civila samhället. Syftet med bidraget är att genom olika forskningsprojekt öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med resten av samhället. Projekten ska inriktas mot områden där olika behov har identifierats.

Denna rapport presenterar hur Krister Hertting (Högskolan i Halmstad), Catrine Kostenius (Luleå tekniska universitet), Eva-Carin Lindgren (Högskolan i Halmstad) och Pelle Pelters (Stockholms universitet) har undersökt stödgruppen Newcomers arbete med nyanlända hbtqi-personer. Syftet med projektet är att belysa och förstå hälsans betydelser i en integrationsinsats för nyanlända hbtqi-personer, både ur ett deltagar- och organisationsperspektiv.  

Stödgruppen Newcomers drivs av RFSL och är ett stöd för nyanlända hbtqi-personer i Sverige. Som en stödgrupp driven av civilsamhället kan Newcomers fungera som kompletterande och stödjande resurs för nyanlända i relation till exempelvis myndigheter. RFSL hjälper hbtqi-flyktingar att säkerställa sina rättigheter i förhållande till staten och har som en del av civilsamhället mer handlingsfrihet än staten och andra offentliga myndigheter. Detta gör att RFSL kan ge ett annat, mer pragmatiskt och nära stöd vad gäller säkerhet, tillhörighet, bekräftelse samt stöd i praktiska frågor. Därigenom finns potential även för andra organisationer i civilsamhället att kunna erbjuda en fristad och andrum under en övergångsperiod, där det offentliga fortfarande inte har gått in och gett det stöd som behövs. Det finns idag lokal, regional och nationell samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn, men forskarna ser bland annat att det finns möjligheter att utveckla detta samarbete med särskilt fokus på hbtqi-frågor.