Hoppa till huvudinnehåll
 

Inflytande

Vårt sätt

Att arbeta med barnrätt och rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

Ungas röst

En studie om ungdomars valdeltagande 2018 och deras egna tankar om att delta i val

Jag röstar

En studie om projekt för ökat valdeltagande

Fler unga i politiken

Delrapport om att stärka ungas inflytande i de demokratiska processerna

För och med unga

Handbok om att integrera ett ungdomsperspektiv i verksamheten

Medborgarförslag från unga

Slutrapport om att stärka ungas möjligheter till inflytande i de demokratiska processerna

Varje röst är viktig

Så fördelades stödet för ökat valdeltagande under Supervalåret 2014

Höj rösten!

En guide till att höja valdeltagandet bland förstagångsväljare under supervalåret 2014

Metodik

Om upplevelsebaserat lärande

Mot någons vilja

Slutrapport om att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja