Organisationsbidragens användning och effekter 2018

Bild: 

Organisationsbidragens användning och effekter 2018

Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer

Den här rapporten tar upp hur tre organisationsbidrag till ideella organisationer har använts och vad de fått för effekter. Myndigheten gör bedömningen att de resultat och effekter som projektägarna har rapporterat in ligger väl i linje med bidragens syften.

Vi bedömer också att organisationsbidragen är av stor vikt för mottagarorganisationernas existens och verksamhet.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-88455-82-6

Utgivningsdatum: 

2018-06-01

Sidantal: 

42
0:00 kr

Relaterade publikationer

Två unga tjejer med flyers i händerna ler mot kameran
2019-02-21
0:00 kr
2012-05-15
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr