Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF:s generalsekreterarnätverk för civilsamhällesfrågor

Våren 2020 skapades MUCF:s generalsekreterarnätverk (GS-nätverk) som en respons på coronapandemins utveckling. MUCF:s generaldirektör, Lena Nyberg, samlade ett tiotal representanter från större rikstäckande civilsamhällesorganisationer med syfte att gemensamt fånga upp aktuella trender och problem inom civilsamhället.

GS-nätverket bildades under våren 2020 för att fungera som en dialogplattform för att hantera en rad olika frågor, som exempelvis remissrundor, kommande reformer och förslag, frågor kring restriktioner som påverkar civilsamhället, rapporter om civilsamhällets villkor, med mera. Syftet med nätverket var också att skapa en kommunikationskanal med civilsamhället och för att tillsammans med dess representanter bevaka civilsamhällets villkor under pandemin. Nätverket består av representanter från civilsamhället och MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Varför gör MUCF det här?

Vi på MUCF utvecklar vår verksamhet och politiken för det civila samhället genom att tillsammans med civilsamhällesrepresentanter bevaka villkoren för civilsamhället. Vi kommer också närmre målgruppen och förstår bättre de områden som vi jobbar med genom att samtala representativt med civilsamhället. 

Viktigt för oss är också att ha en bred representation av aktörer från det civila samhället så att vi kan fånga upp villkoren för olika sorters aktörer. För att spegla det svenska civilsamhällets mångfacetterade arbete och röster är det av intresse för oss på MUCF att ha en mångfald av aktörer. Det innebär att bjuda in representanter från organisationer som skiljer sig i storlek, associationsform, frågor, om de fokuserar på röst eller service, med mera.

Beslut om nytt förordnande 2023 – 2026

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg fattade 2024-01-29 beslut om nytt förordnande för ledamöter i nätverket. Förordnandena sträcker sig till och med 2026-01-31 enligt rotationsprincipen för nätverket.

Från och med 2024-02-01 till och med 2026-01-31: 

Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige 
Petter Skogar, verkställande direktör Fremia 
Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna 
Martin Kihlström, kanslichef LSU - Sveriges ungdomsorganisationer 

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg fattade 2023-05-15 beslut om nytt förordnande för ledamöter i nätverket. Förordnandena sträcker sig till och med 2025-06-30 enligt rotationsprincipen för nätverket.

Från och med 2023-07-01 till och med 2025-06-30: 

Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist/förbundsdirektör, Samernas riksförbund
Stephanie Tagesson, kanslichef, RFSL Ungdom 
Anna Livion Ingvarsson, verksamhetschef, Ideell Kulturallians 
David Samuelsson, generalsekreterare, Studieförbunden i samverkan 
Mia Nilsson, generalsekreterare, Hela Människan
Maria Sundström, verksamhetschef, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa: NSPH 

Beslut om nytt förordnande 2022 – 2024

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg fattade den 2022-02-04 beslut om nytt förordnande för ledamöter i nätverket. Förordnandena sträcker sig till och med 2023-06-31 respektive 2024-01-31 enligt rotationsprincipen för nätverket. 

Från och med 2022-02-04 till och med 2023-06-31:

Tom Summanen, generalsekreterare Transammans
Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige
David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden i samverkan
Mia Nilson, generalsekreterare Hela Människan
Bojan Brstina, organisationssekreterare SIOS