Hoppa till huvudinnehåll
 

Unga ASOV har som mål att berika ungdomars liv

De använde projektbidraget för att växa så att de nu uppfyller kraven för att beviljas organisationsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer. Här har vi intervjuat Alenga Masimango som är ordförande i Unga ASOV om hur de gjorde.

Barn som tittar på dansfestival.
Barn som tittar på dansfestival. Foto: Abwe Mauridi

Berätta om föreningen Unga ASOV, vilka ni är och vad ni gör.

– Riksförbundet Unga ASOV är en nationell förening med humanitära och kulturella mål som vilar på ideella och demokratiska principer och som grundades 2018. Vi har mer än 1 000 medlemmar i åtta städer över hela landet.

– Vår organisation är partipolitiskt och religiöst oberoende och fokuserar på att främja barns och ungdomars rättigheter.

– Vårt primära mål är att berika ungdomars liv, med beaktande av deras mångfald och unika behov. Vi engagerar oss aktivt i att bekämpa våld, rasism och diskriminering bland ungdomar och arbetar proaktivt för att förhindra tvångsäktenskap bland unga tjejer.

– Genom att uppmärksamma kultur och demokrati strävar vi efter att öka jämställdheten mellan könen. Vi anordnar en rad aktiviteter som ungdomsutbyten, dans- och musikevenemang, fotbollsturneringar, föreläsningar, utbildningar, läxhjälp och mycket mer, för att uppnå dessa mål.

Nu är ni en så stor förening att ni har organisationsbidrag men det var ni inte första gången ni sökte bidrag hos MUCF. Hur fick ni information om att ni skulle kunna söka projektbidrag för att ha möjlighet att jobba med att utvecklas för att få organisationsbidrag?

– Vi fick tips om att vi kunde söka projektbidrag för att utvecklas som förening för att få organisationsbidrag från Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) som vi samarbetade med kring föreläsningar och kulturaktiviteter. De såg att vi hade deltagare från olika städer på våra evenemang och tipsade oss om att söka.

Hur gjorde ni för att få fler medlemmar?

– Vi fick fler medlemmar genom att organisera aktiviteter på olika platser i landet tillsammans med personer som vi kände lokalt. Genom att samarbeta med dem och resa till de olika orterna med engagerade medlemmar från Stockholm och Linköping så lyckades vi engagera fler unga i olika städer.

Vad betyder organisationsbidraget för er?

– Stödet från MUCF spelar en avgörande roll för vår organisation och våra medlemsföreningar. Nu kan vi inte bara upprätthålla sammanhållningen bland våra lokala föreningar utan även anordna aktiviteter som främjar gemenskap som ungdomsutbyten, utbildningsprogram, samt kulturella och sportevenemang.

– MUCF:s bidrag bidrar också till att skapa en stabil grund för långsiktig utveckling av föreningen. Detta gör det möjligt för oss att planera mer ambitiösa projekt och strategiskt stärka våra lokalföreningar.

Vad har ni för råd till andra som funderar på att försöka göra samma sak?

- Vårt råd är framför allt att bygga en stark grund med flera engagerade personer som har olika kompetenser och att aktivt jobba med att engagera likasinnade i andra delar av landet.

- Ett tips är också att bjuda in nya potentiella medlemsföreningar till större aktiviteter så att de får se vilken "energi" som finns när man gör saker tillsammans.

Har ni något annat ni skulle vilja passa på att berätta?

– Med hjälp av stödet från MUCF kan vi bygga ett hållbart och långsiktigt community av och för unga.

Är du intresserad av att veta mer om Unga ASOV hittar du det här: webbplats, Instagram och Facebook.