Hoppa till huvudinnehåll
 

Jag röstar

En studie om projekt för ökat valdeltagande

Två unga tjejer med flyers i händerna ler mot kameran
Utgivningsdatum:
Sidor: 24

Ladda ner för utskrift

Under 2018 delade MUCF ut medel till tjugo projekt som på olika sätt arbetat för att öka valdeltagandet. Målgrupperna för projekten har varit unga, personer med intellektuella funktionsnedsättningar, utrikesfödda, personer med psykisk ohälsa och hemlösa. 

MUCF har i samarbete med SWECO tagit fram skriften ”Jag röstar!” för att ge inspiration till dig som vill arbeta med demokratiskt deltagande framöver. Här kan du läsa om åtta olika projekt som har genomförts av kommuner och organisationer. Skriften skildrar dels hur projekten har lagts upp, dels vilka lärdomar och erfarenheter de som drivit dem har fått. Utöver det kan du ta del av vad projekten har betytt för målgrupperna.