Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet

Bild: 

Bild på omslaget av rapporten Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet

Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet

En analys av hinder och möjligheter

Unga utrikes födda kvinnor har en svagare etablering i arbetslivet jämfört med andra grupper av unga. 

MUCF fick under 2020 regeringens uppdrag att utreda vilka hinder och möjligheter som finns för dessa kvinnor i arbetslivet. 

Vår analys visar fyra framträdande hinder

  • Arbetslivets krav på utbildning, språkkunskap och arbetslivserfarenhet. 
  • Föräldraskap och ett stort omsorgsansvar
  • Diskriminering
  • Hedersrelaterad utsatthet

Rapporten bygger på data från Statistiska centralbyrån (SCB), tidigare forskning och kunskap, intervjuer med unga utrikes födda kvinnor samt en underlagsrapport som beskriver hur hedersrelaterat våld och förtryck påverkar kvinnors etablering. 

Mer information

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2021-03-15

Sidantal: 

116
0:00 kr