Hoppa till huvudinnehåll
 

Redovisning av stöd till romers hälsa och insatser för att förbättra förutsättningarna för unga romer 2020

Grön framsida med texten Redovisning av stöd till romers hälsa och insatser för att förbättra förutsättningarna för unga romer 2020
Utgivningsdatum:
Sidor: 26

Ladda ner för utskrift

Under 2020 hade MUCF i uppdrag att genomföra insatser som skulle bidra till att förbättra förutsättningarna för unga romers engagemang i det civila samhället och för romska ungdomsorganisationers deltagande i samhällslivet. MUCF bedömer att de insatser som genomförts har bidragit till detta.

MUCF bildade tillsammans med romska representanter en arbetsgrupp som utformade, planerade och genomförde uppdraget. Det resulterade dels i en utbildningsserie i föreningsteknik för unga romer och dels i ett erfarenhetsutbyte mellan romska ungdomsförbundet och de andra nationella minoriteternas ungdomsförbund.

2019 var det sista året myndigheten fördelade bidrag till organisationer som verkar för att främja romers hälsa. Projekten avslutades under 2020. Organisationerna uppger att projekten bland annat har ökat romers, i synnerhet romska kvinnors, kunskaper om hälsorelaterade frågor och medvetenhet om psykisk ohälsa. Projekten har också bidragit till att öka kunskapen inom hälso- och sjukvården och annan kommunal verksamhet. Situationen som uppstod under våren 2020 med anledning av Coronapandemin har dock påverkat genomförandet.

MUCF anser att det fortsatt är av stor vikt att strategiskt och långsiktigt arbeta med att förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna.