Villkor för organisationer med social inriktning

Bild: 

Omslag till Villkor för organisationer med social inriktning

Villkor för organisationer med social inriktning

Civila samhällets villkor 2015 med fokus på flyktingmottagande

I rapporten undersöker vi för första gången villkoren för organisationer med social inriktning med fokus på flyktingmottagande. Rapporten visar att det civila samhället har en viktig roll i mottagandet av asylsökande och i arbetet med nyanlända. Det här är den fjärde uppföljningen av det civila samhällets villkor och studien görs genom enkätundersökningar riktade till det civila samhällets organisationer.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2016-06-21

Sidantal: 

76
0:00 kr