När var hur om ungas kultur

Bild: 

När var hur om ungas kultur

En analys av ungas kulturutövande på fritiden

Många unga ägnar sig åt kultur på sin fritid. Det finns dock skillnader beroende på en rad bakgrundsfaktorer som kön, boende, sexuell läggning och sociala förhållanden. Vem som börjar utöva kultur och på vilka arenor är fortfarande inte jämlikt. Ungdomsstyrelsen har på regeringens uppdrag analyserat ungas kulturutövande på fritiden och ungas upplevelser. Vi har även belyst finansieringen av ungas kulturutövande samt gett förslag på hur ungas kulturutövande kan analyseras framåt.

Bilagor

Produktinformation

ISBN: 

978-91-85933-41-9

Utgivningsdatum: 

2011-04-15

Sidantal: 

240
0:00 kr