Om unga hbtq-personer

Bild: 

Om unga hbtq-personer

Fritid

Den här rapporten vill ge en tydligare bild av unga hbtq-personers fritid, deras behov av aktiviteter och mötesplatser samt synliggöra vilket bemötande de får.

Vad gör unga hbtq-personer på sin fritid? Finns det begränsningar i fritidsaktiviteter som är kopplade till sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet?

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2012-05-05

Sidantal: 

56
0:00 kr

Relaterade publikationer

Illustration till bokomslag Öppna skolan.
2015-02-26
0:00 kr
2010-02-10
0:00 kr