Gift mot sin vilja

Bild: 

Gift mot sin vilja

Under 2008 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga förekomsten av arrangerade äktenskap mot en parts vilja i Sverige. I rapporten beskriver vi situationen för flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män upp till och med 25 år utifrån de kunskaper och erfarenheter som
gjorts inom forskning och i praktisk verksamhet. Vi beskriver också den kompetens som finns hos olika myndigheter, identifierar utvecklingsbehov och lämnar förslag på förebyggande åtgärder.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-85933-16-7

Utgivningsdatum: 

2009-08-23

Sidantal: 

351
0:00 kr