Hoppa till huvudinnehåll
 
Europeiska Solidaritetskåren

Sprid dina resultat till andra

Det är viktigt att kunskaper och erfarenheter från projekt sprids i större skala så att resultaten kommer till användning för så många som möjligt, till exempel andra ungdomar och politiker.

Att ta tillvara på och sprida resultat handlar om att:

 • Sprida i större skala – mer fokus på resultat, kvalitet och relevans än bara synliggörande.
 • Att utnyttja resultaten genom att exempelvis påverka politiker, det lokala samhället eller andra aktörer.
 • Ge största möjliga effekt för så många som möjligt, exempelvis genom att se till att lyckade metoder används i andra sammanhang.
 • Göra det möjligt att anpassa produkterna, verktygen eller metoderna till andra sektorer, geografiska områden och målgrupper
 • Producera informationsmaterial, ha informationsträffar eller presskonferenser med syfte att nå ut till relevanta målgrupper.
 • Sträva efter fortsatt användning och positiva effekter långt efter att projektet är genomfört.

Att tänka på redan när du planerar ditt projekt:

 • Vad är syftet med projektet?
 • Vem/vilka ska få ut något av det vi/jag gör?
 • Vilka är målgrupperna?
 • När och hur kan vi sprida resultaten?
 • Hur kan andra ta del och utnyttja det vi skapat?

Projekt från Europeiska solidaritetskåren

På Europeiska ungdomsportalen kan du ta del av alla projekt som fått bidrag inom Europeiska solidaritetskåren.

European Solidarity Corps Projects

Den här korta videon beskriver hur ni går tillväga för att hitta material på plattformen.