Hoppa till huvudinnehåll
 

Organisationsbidragens användning och effekter 2022

Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer

Rapporten Organisationsbidragens användning och effekter 2022
Utgivningsdatum:
Sidor: 72

Ladda ner för utskrift

I Organisationsbidragens användning och effekter 2022 beskriver myndigheten hur de tre organisationsbidrag som myndigheten fördelar användes av de ideella organisationer som beviljades bidrag för 2020. De organisationsbidrag som MUCF fördelar går till barn- och ungdomsorganisationer, hbtq-organisationer och organisationer bildade på etnisk grund.

Totalt beviljades strax över 240 miljoner kronor till 162 organisationer. Myndigheten bedömer att både användningen av bidragen och de effekter som organisationerna själva uppskattar att deras verksamheter leder till ligger i linje med respektive bidrags syfte. Sju organisationer vars verksamhet är representativ för respektive bidrag har intervjuats. Dessutom har organisationerna i sin rapportering beskrivit resultatet och betydelsen av bidraget. De har en bred verksamhet och tar en mångfald av roller och ansvar, vilket skapar effekter på både individ- organisations- och samhällsnivå, enligt de intervjuade organisationerna.