Hoppa till huvudinnehåll
 

Förebygga och motverka antiziganism

Förebygga och motverka antiziganism
Utgivningsdatum:
Sidor: 19

Ladda ner för utskrift

Många unga romer upplever en otrygghet i skolan och bland allmänheten kopplad till sin romska identitet, vilket innebär en begränsning av sin rätt till trygghet, utveckling samt sin rätt till identitet som nationell minoritet.

Under våren 2022 fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att genomföra insatser som ska bidra till att förebygga och motverka antiziganism (rasism riktat mot romer). Myndigheten ska stärka förutsättningarna för unga romer att själva genomföra insatser som bidrar till ökad synlighet och kunskap om unga romer och unga romers utsatthet för antiziganism.

I den här delrapporten presenteras hur uppdraget har påbörjats och hur myndigheten samverkar med aktörer inom offentlig verksamhet och civilsamhället, för att nå ut till och göra skillnad i unga romers liv.

MUCF bedömer att det finns goda möjligheter för samverkan kring arbetet som bör genomföras nära målgruppen på kommunal nivå och att samverkan med civilsamhället är en central faktor i arbetet med att stärka unga kring inflytande och delaktighet.

Rapporten visar bland annat att:

  • det behövs stöd för att säkerställa hållbar samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället
  • det behövs insatser som stärker unga romers identitet genom förebilder och gemenskapande aktiviteter
  • unga romer behöver olika former av resursstöd för att själva kunna synliggöra och sprida kunskapen på området
  • en förbättring av ungas möjligheter till inflytande är avgörande för att visualisera gruppens behov i samhället
  • romers kompetens behöver tas till vara och representationen av romer i offentlig verksamhet behöver stärkas
  • unga romer vill samverka mer med unga från andra nationella minoriteter.

Det är viktigt att arbetet med att förebygga och motverka antiziganism bedrivs långsiktigt så att rätt förutsättningar hinner byggas upp. Här kan MUCF stärka kommunerna i mötet med det civila samhället och underlätta för att arbetet utgår från ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv.