Hoppa till huvudinnehåll
 

Digitalisering i ideella föreningar

Före, under och efter covid-19-pandemin

Digitalisering i ideella föreningar - Före, under och efter pandemin
Utgivningsdatum:
Sidor: 12

Ladda ner för utskrift

MUCF har regeringens uppdrag att följa upp det civila samhällets villkor och verka för att dessa förbättras. Det görs bland annat genom en enkät som riktar sig till ideella föreningar. I enkäterna för 2021 och 2022 ingick frågor om digitalisering och i denna analys ges en bild av hur långt digitaliseringen har kommit bland landets ideella föreningar.

Den här analysen visar att covid-19-pandemin haft inverkan på de ideella föreningarnas syn på digitalisering. Inställningen till digitalisering har blivit mer positiv. Det är både betydligt fler föreningar som vill ha en stor digital verksamhet och färre föreningar som endast vill ha icke-digital verksamhet.

Enkätsvaren synliggör att 8 procent av föreningarna var digitala till hälften eller mer innan pandemin, men att den siffran steg kraftigt i och med covid-19-pandemin. 44 procent av föreningarna svarade att de bedrev hälften eller mer av sin verksamhet digitalt år 2021.

Analysen visar vidare att synen på digital verksamhet beror på vilken målgrupp den ideella föreningen riktar sin verksamhet mot samt om verksamheten bedrivs på landsbygd eller i storstadsområde. De som bedriver verksamhet mot barn och unga eller äldre samt föreningar på landsbygden ser inte lika stort behov av att göra verksamheten mer digitaliserad.

Läs även rapporten Digitalisering i ideella föreningar – Hinder och utmaningar som är en analys av hur den digitala förmågan ser ut bland landets ideella föreningar.