I praktiken sänker vi trösklarna

Bild: 

I praktiken sänker vi trösklarna

En skrift om meningsfull praktik

Praktik är en av de vanligast förekommande metoderna i projekt som syftar till att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden. Denna rapport beskriver hur en praktikperiod kan genomföras, arbetsgivares syn på praktik, vilka egenskaper de anser är viktiga hos unga och vilken roll praktiken spelar för den enskilda ungas väg mot arbete eller utbildning.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-85933-49-5

Utgivningsdatum: 

2011-12-12

Sidantal: 

54
0:00 kr

Relaterade publikationer

2014-10-03
0:00 kr
Omslag till DropOuts
2014-06-30
0:00 kr
2013-04-18
0:00 kr
2012-06-26
0:00 kr