Hoppa till huvudinnehåll
 

Unga med attityd

Sveriges ungdomspolitik ska bygga på kunskap. På uppdrag av regeringen genomför vi en omfattande attityd- och värderingsstudie var sjätte år.

Bild på omslagen av de tre delarna i den senaste upplagan av Unga med attityd från 2019

I studien får 9000 svenska invånare i åldern 16-74 år möjlighet att svara på frågor som rör demokrati, arbetsmarknad, hälsa och fritid. Genom att låta både unga och äldre delta, kan vi studera hur attityder och värderingar förändras över tid och i olika generationer. 

Respondenterna är slumpmässigt utvalda och alla svar är givetvis anonyma. Resultatet ligger till grund för regeringens, kommunala och regionala beslutsfattares insatser och prioriteringar för Sveriges unga. De som får enkäten har med andra ord stor möjlighet att påverka Sveriges framtida ungdomspolitik.

Seriens rapporter