Attityd- och värderingsstudie

Sveriges ungdomspolitik ska bygga på kunskap. Därför genomför MUCF en omfattande attityd- och värderingsstudie, där 9000 svenska invånare i åldern 16-74 år får möjlighet att svara på frågor som rör demokrati, arbetsmarknad, hälsa och fritid. Genom att låta både unga och äldre delta, kan vi studera hur attityder och värderingar förändras över tid och i olika generationer.

Uppdrag från regeringen

Studien genomförs var sjätte år, på uppdrag av regeringen. Respondenterna är slumpmässigt utvalda och alla svar är givetvis anonyma. Resultatet ligger till grund för regeringens, kommunala och regionala beslutsfattares insatser och prioriteringar för Sveriges unga. De som får enkäten har med andra ord stor möjlighet att påverka Sveriges framtida ungdomspolitik.

Kunskap växer fram

Det är viktigt att arbetet med attityd- och värderingsstudien tillåts ta tid. Vårt arbete ska vara grundligt där kunskap och fakta tillåts växa fram. Vår tidsplan för arbetet ser ut så här:

  • Oktober 2018: Enkäten skickas ut till 9000 svenska invånare.
  • 1 december 2018: Sista dag att svara på enkäten.
  • Januari: MUCF: s projektgrupp får databasen med alla svar och kan börja bearbeta och analysera materialet.
  • Våren 2018: De första preliminära resultaten är klara och kan förhoppningsvis presenteras.
  • 1 september 2019: Vi rapporterar studien i sin helhet till regeringskansliet.

Är du en av dem som fått enkäten i din brevlåda?

Alla svar är värdefulla. Ju fler svar, desto större underlag för Sveriges beslutsfattare. 

  • Det tar ca 20 minuter att svara på enkäten.
  • Du kan välja mellan att fylla i pappersenkäten du fått eller att svara digitalt via nätet. Du hittar inloggningsadress i följebrevet.
  • Vi behöver ditt svar senast den 1 december 2018.
  • Alla svar är givetvis anonyma, oavsett om du svarar via pappersenkäten eller digitalt.
  • Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Sara Fransson eller enhetschef Ulrika Hektor.