Attityd- och värderingsstudie

Sveriges ungdomspolitik ska bygga på kunskap. Därför genomför MUCF en omfattande attityd- och värderingsstudie, där 9000 svenska invånare i åldern 16-74 år får möjlighet att svara på frågor som rör demokrati, arbetsmarknad, hälsa och fritid. Genom att låta både unga och äldre delta, kan vi studera hur attityder och värderingar förändras över tid och i olika generationer.

Uppdrag från regeringen

Studien genomförs var sjätte år, på uppdrag av regeringen. Respondenterna är slumpmässigt utvalda och alla svar är givetvis anonyma. Resultatet ligger till grund för regeringens, kommunala och regionala beslutsfattares insatser och prioriteringar för Sveriges unga. De som får enkäten har med andra ord stor möjlighet att påverka Sveriges framtida ungdomspolitik.

Kunskap växer fram

Det är viktigt att arbetet med attityd- och värderingsstudien tillåts ta tid. Vårt arbete ska vara grundligt där kunskap och fakta tillåts växa fram. Vår tidsplan för arbetet ser ut så här:

  • Oktober 2018: Enkäten skickas ut till 9000 svenska invånare.
  • 1 december 2018: Sista dag att svara på enkäten.
  • Januari 2019: MUCF: s projektgrupp får databasen med alla svar och kan börja bearbeta och analysera materialet.
  • Våren 2019: De första resultaten är klara och presenteras i delrapporter.
  • 1 september 2019: Vi rapporterar studien i sin helhet till regeringskansliet.

Första delrapporten: samhällsfrågor och demokrati

Sjukvården har blivit den allra viktigaste samhällsfrågan för dagens unga. Polarisering bland unga ökar. Tjejer är mer positiva till jämställdhet och invandring än vad killar är. Intresset för politik har ökat bland Sveriges unga – men få känner att de kan påverka. Detta är några av de saker som framkommer i studien, som är del 1 av 3 av den sjätte nationella attityd- och värderingsstudien som gjorts bland unga i Sverige.

Unga med attityd 2019, del 1: Samhällsfrågor och demokrati