Hoppa till huvudinnehåll
 

Uppdrag att främja användningen av effektiva våldsförebyggande program

Rapport för verksamhetsår 2015 och 2016

Omslag till rapporten Uppdrag att främja användningen av effektiva våldsförebyggande program
Utgivningsdatum:

Ladda ner för utskrift

Vi har haft i uppdrag att främja användningen av effektiva våldsförebyggande program. I den här rapporten redovisar vi hur vi genomfört vårt uppdrag under 2016. Vi har bland annat genomfört aktiviteter för att stötta kommuner som vill utveckla ett våldsförebyggande arbete med ett genusperspektiv med hjälp av handboken Inget att vänta på. Myndigheten har även arbetat med att följa och dokumentera det våldspreventiva arbete som sker i Borås stad och Botkyrka kommun.