Referensmaterial till rapport om yrkesmentorer

Bild: 

omslag utvärdering av mentorprojekt

Referensmaterial till rapport om yrkesmentorer

Utvärderingar av mentorprogram

En forskningsöversikt som handlar om utvärderingar av mentorprogram som är inriktade mot arbetsmarknaden. Den är skriven av Mats Hammarstedt och Jonas Månsson på uppdrag av Ungdomsstyrelsen. Forskningsöversikten är ett referensmaterial till en delrapport som heter Yrkesmentorer för nyanlända invandrare Delrapport om försöksverksamheter för nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Publikationen Yrkesmentorer: http://www.ungdomsstyrelsen.se/publikationer/yrkesmentorer

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2012-05-12

Sidantal: 

12
0:00 kr

Relaterade publikationer

Två unga tjejer med flyers i händerna ler mot kameran
2019-02-21
0:00 kr
2012-05-15
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr