Hoppa till huvudinnehåll
 

Sommarjobb

En studie av den statliga satsningen och kommunalt finansierade sommarjobb 2010

sommarjobb
Utgivningsdatum:
Sidor: 16

Ladda ner för utskrift

Sommarjobb är viktiga för det första intryck unga får av arbetsmarknaden, av vad ett jobb innebär men också av den bransch man arbetar i. För både den unge och arbetsgivaren/branschen är det viktigt att dessa intryck blir bra. Sommarjobb är dessutom ofta unga människors första arbetslivserfarenhet och möjlighet att få kontakter inom arbetslivet. Den här rapporten innehåller en uppföljning av såväl regeringens satsning på sommarjobb och de kommunalt finansierade sommarjobben 2010.