Fått och gjort 2011-2014

Bild: 

Omslag till Fått och gjort 2010-2014

Fått och gjort 2011-2014

Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

Under 2011–2014 hade vi i uppdrag att fördela pengar till nationella minoritetsorganisationer för jämställdhet mellan kvinnor och män och mot diskriminering internt inom deras organisationer. Det gjorde vi genom bidragsformen Jämställdhet bland nationella minoriteter. I den här rapporten beskrivs de projekt som har finansierats av bidraget och vilka resultat de har gett.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2015-03-09

Sidantal: 

67
0:00 kr

Relaterade publikationer

2012-05-15
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr
2009-01-12
0:00 kr