Hoppa till huvudinnehåll
 

Projektexempel - Bright minds – alumniverksamhet för unga innovatörer

Ingenting är omöjligt och problem är till för att lösas. Den ideella föreningen Unga innovatörer hjälper ungdomar att bli ännu mer kreativa, ännu mer nyfikna och ännu mer intresserade av problemlösning. De fick 550 000 kronor i projektbidrag från MUCF till sitt projekt ”Bright minds – alumniverksamhet för unga innovatörer”.

Tre tjejer som sitter och pratar vid ett bord.
Bild från Maker Camp i Skåne där ungdomarna samarbetar för att ta fram medicinska ID-halsband. Foto: Sofie Engström Löf, Unga innovatörer.

Målet var att skapa ett alumninätverk med lokal närvaro för ungdomar mellan 12 och 20 år som varit med i Sveriges största innovationstävling för unga (Årets unga innovatör som tidigare hette Finn upp).
 
Initiativet till projektet kom ursprungligen från ungdomar som deltagit i innovationstävlingen som kände att de haft stor nytta av att vara med och ville att andra unga skulle få tillgång till ett bra nätverk där de kan lära sig av varandra och delta i utvecklande aktiviteter. 
 
Tanken med alumninätverket är att deltagarna ska stärka sina innovativa förmågor och bli bättre rustade att möta framtidens arbetsmarknad. Nu blir alla som deltagit i Unga innovatörers aktiviteter automatiskt medlemmar i alumninätverket där de får fortsätta att vara kreativa och får stöd för att ta sina idéer vidare.
 
I projektet arbetade man med att få fram lokala ambassadörer som tidigare varit med i innovationstävlingen. Man arbetade också med att ta fram en visuell identitet, tryckte ett utbildningsmaterial, byggde upp nätverket, hemsidan, sociala medier och skaffade lokala samarbetspartners för kunskapsöverföring och innovationsskapande aktiviteter på flera ställen i landet.
 
Efter aktiviteterna fick deltagarna ge feedback och arrangörerna gjorde interna utvärderingar för att ta tillvara erfarenheterna vid kommande arrangemang. 
 
Pandemin ställde till det för projektet vars tidsplan sprack och fick göras om flera gånger men man lyckades ändå genomföra det mesta som var planerat.
 
Alumniverksamheten som nu är igång på riktigt är starten på en ökad lokal närvaro för hela Unga innovatörers verksamhet och man kommer att fortsätta att utöka den lokala närvaron och genomföra olika aktiviteter.

Numera kallar man nätverket ”Unga innovatörer Alumni” berättar Sofie Engström Löf som är projektledare för Alumni på Unga innovatörer. Hon nämner också att medlemmar i alumninätverket har förtur till deras populära Maker Camp som vid senaste tillfället ägde rum på X-Lab på LTH, Lunds universitet, i Lund och under höstlovet 2022 kommer ske i Makerlabbet på Tekniska muséet i Stockholm.
 
Är du intresserad av att veta mer om Unga innovatörer hittar du det här: webbplats, YouTube, Instagram och Facebook.