Fokus 14 - om ungas fritid och organisering

Bild: 

Omslag till Fokus 14

Fokus 14 - om ungas fritid och organisering

Vilka möjligheter och hinder finns för unga att ha en bra fritid och kunna organisera sig? I FOKUS14 analyserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ungas fritid och organisering. Vi beskriver särskilt situationen för tjejer och killar, unga med funktionsnedsättning, unga hbt-personer, unga nyanlända och unga som bor i socioekonomiskt utsatta områden. I rapporten ges exempel på särskilda insatser som har gjorts för att öka ungas möjligheter på fritiden och initiativ för att följa upp och utvärdera fritidsaktiviteter. Fördjupande forskningsstudier belyser ungas föreningsliv över tid och nya former av organisering bland unga. Utifrån resultaten ger vi förslag på hur arbetet kan utvecklas ytterligare framöver. FOKUS14 är den tionde tematiska analysen inom ungdomspolitiken.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2014-12-01

Sidantal: 

326
0:00 kr

Relaterade publikationer

Omslag till Fokus 16, del 2
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till Fokus 16, del 1
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till rapporten Fokus 15
2015-11-30
0:00 kr
Bokomslag Fokus 10 - Engelsk version
2011-11-09
0:00 kr
Bokomslag Fokus 9 - Engelsk version
2010-02-03
0:00 kr
Bokomslag Fokus 8 - Engelsk version
2009-06-01
0:00 kr