Organisationsbidragens användning och effekter 2019

Bild: 

Framsida på Organisationsbidragens användning och effekter 2019. Bild: ett stiliserat grönt äpple mot röd bakgrund

Organisationsbidragens användning och effekter 2019

Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer

Ett av kärnuppdragen för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är att fördela statsbidrag till civilsamhällesaktörer. I Organisationsbidragens användning och effekter 2019 ger myndigheten en bild av hur de tre organisationsbidrag som vi fördelar användes av de ideella organisationer som beviljades bidragen för 2017. Myndigheten gör också, i den mån det är möjligt, bedömningar av vilka effekter respektive bidrag gav i förhållande till sitt syfte.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-89027-08-4

Utgivningsdatum: 

2019-06-05

Sidantal: 

33
0:00 kr

Relaterade publikationer

Två unga tjejer med flyers i händerna ler mot kameran
2019-02-21
0:00 kr
2012-05-15
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr