Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF idag - Våld i ungas partnerrelationer

Datum/tid:

Våld i ungas partnerrelationer är både allvarligt och vanligt. På det tionde avsnittet av MUCF idag, var det dags att lyfta detta viktiga och svåra ämne. Varmt välkommen att se sändningen i efterhand!

 

I en studie från Stockholms universitet svarade var tredje ungdom att de blivit utsatta för någon form av sexuellt våld. De flesta tjejer. Trots detta finns en tendens att vuxna inte tar detta våld på lika stort allvar som våldet i vuxnas nära partnerrelationer. 

För vem?

Sändningen är givetvis öppen för alla att följa. Den här gången vänder vi oss dock framför allt till dig som 

  • arbetar som chef/strateg/verksamhetsutvecklare på kommunal eller regional nivå, med ansvar som rör barn och unga
  • i din profession eller ideella engagemang möter barn och unga

Program

Oscar Petersson, handläggare på MUCF är avsnittets programledare. 

  • Vad vet vi om våld i ungas partnerrelation? Vi inleder med ett samtal med MUCF:s sakkunniga Madeleine Saldner och Madeleine Söderberg, 
  • Våld i unga människors kärleksrelationer är vanligt. Sibel Korkmaz från Stockholms universitet redogör för centrala delar i sin forskning om våld i ungas partnerrelationer. Ta gärna del av hennes avhandling Youth Intimate Partner Violence in Sweden: Prevalence and Young People’s Experiences of Violence and Abuse in Romantic Relationships
  • Slutsatser från Brottsförebyggande rådet. Vi hör Monika Sellgren Karlsson, projektledare och utredare på Brottsförebyggande rådet som redogör för deras viktigaste slutsatser från rapporten Våld i ungas parrelationer. 
  • En sann berättelse från verkligheten. Vi möter Elin Ribjer, som har egen erfarenhet av att leva i en destruktiv relation. Idag delar hon med sig av sin berättelse.
  • Röster från unga. Zandra Kanakaris från 1000 Möjligheter (som driver den nationella stödlinjen Ungarelationer.se) delar med sig av sin kunskap i ämnet och ger en bild av vad unga själva berättar.
  • Hur kan vi utveckla och förebygga våld i ungas partnerrelationer? Samtal mellan Sibel Korkmaz och Zandra Kanakaris.
  • Utbildningspaketet Rätt att veta! - Vi presenterar MUCF:s utbildningspaket Rätt att veta!