Hoppa till huvudinnehåll
 

Projektbidragens användning och effekter 2020

Återrapportering av fem statsbidrag till ideella organisationer, stiftelser och kommuner

Rapportframsida Projektbidragens användning och effekter 2020. Titeln är på blå bakgrund
Utgivningsdatum:
Sidor: 69

Ladda ner för utskrift

MUCF lämnar årligen en redogörelse till regeringen för hur flera av de bidrag som myndigheten fördelar har använts och vad medlen har gett för effekter. Återrapporteringen styrs av bidragens förordningar. I den här rapporten redovisas fem projektbidrag som fördelas till projekt som

  • minskar förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet
  • motverkar eller förebygger rasism eller liknande former av intolerans
  • värnar demokratin mot våldsbejakande extremism
  • stödjer barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande
  • främjar demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter.

Rapporten ger en bild av vad bidragen har använts till, vilka som har fått bidrag och var i landet bidragen har använts. Myndigheten återger också de resultat och effekter som projektägarna har rapporterat in. Beskrivningarna är baserade på organisationernas egna uppgifter.

Myndigheten gör bedömningen att de resultat och effekter som projektägarna har rapporterat in ligger väl i linje med bidragens syften. Av organisationernas svar att döma har också en majoritet av projekten lett till långsiktiga effekter. Myndigheten drar även slutsatsen att statsbidragen många gånger växlas upp av de ideella projektägarna eftersom vi ser att mycket av arbetet som utförs i projekten är ideellt, och att staten därmed ges god valuta för pengarna.