Hoppa till huvudinnehåll
 

Bidrag med anledning av covid-19

till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2021

Rapportomslag med texten Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2021.
Utgivningsdatum:
Sidor: 49

Ladda ner för utskrift

2021 gav regeringen MUCF i uppdrag att dela ut bidrag för insatser för socialt särskilt utsatta under coronapandemin. Totalt fördelades drygt 143,4 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer vid två tillfällen.

Rapporten ger en bild av bidragets användning och den betydelse det haft för människor som lever i utsatthet. Den redovisar också vilka organisationer som har fått bidrag, hur mycket de fått, vilka målgrupper bidraget har stöttat och redogör för civilsamhällets viktiga roll under pandemin.

Bidraget har använts för att hjälpa och stödja samhällets allra mest utsatta. Det har bland annat gått till att anordna sovplatser för dem som inte har ett hem, gett något att äta till dem som inte har mat för dagen, hjälpt människor att bibehålla en grundläggande hygien samt hjälpt utsatta att få rätt vård. Det har också använts till att sprida information om vaccin och smittbegränsning samt till psykosocialt stöd.