MUCF:s bidragshantering, rapport 2019

Bild: 

Framsida på MUCF:s bidragshantering, rapport 2019

MUCF:s bidragshantering, rapport 2019

Redovisning av fortsatt arbete med att utveckla myndighetens bidragshantering

I regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor anges att myndigheten senast den 30 september 2019 ska redovisa det fortsatta arbetet med att utveckla myndighetens bidragshantering mot bakgrund av de förslag som Statskontoret redovisat i rapporten Myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2017:13 (U2017/03808/UF). (Regeringsbeslut III:I U2018/03905/UF och U2019/00963/UF). Denna rapport utgör redovisningen i enlighet med regleringsbrevet.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2019-09-30

Sidantal: 

57
0:00 kr