Lokala och regionala överenskommelser

Bild: 

Omslag till rapporten Lokala och regionala överenskommelser

Lokala och regionala överenskommelser

Redovisning av bidragsgivning 2014

Under 2014 fördelade vi bidrag till organisationer för att stödja initiativ där ideell och offentlig sektor vill påbörja en dialog för att ta fram en lokal eller regional överenskommelse. Överenskommelserna ska utgå från den så kallade nationella Överenskommelsen inom det sociala området.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2015-04-01
0:00 kr