Hoppa till huvudinnehåll
 

Insatser för socialt särskilt utsatta människor som drabbats av Sveriges ekonomiska situation

Hemlös som sitter på gata

Bidraget ska stödja organisationer som behöver förstärka sin verksamhet riktad till människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer med anledning av den ekonomiska situationen i Sverige.

Ansökan

Ansökan öppnar: 5 juni 2024
Ansökan stänger:  1 september 2024 (ansökan kan skickas in fram till 23.59 denna dag)
Beslut meddelas: i december 2024

Ni ansöker i MUCF:s e-tjänst.

Dessa kan söka bidraget

Organisationer som ansöker om det här bidraget måste bedriva, och ha bedrivit, verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer under minst två år.

Det här gäller för ideella föreningar

Som ideell förening måste ni:

  • ha bedrivit verksamhet minst två år innan ansökan lämnas in
  • vara demokratiskt uppbyggda och respektera demokratins idéer (läs mer om detta på sidan Demokrativillkor - så granskar vi)
  • kunna dokumentera er verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser
  • bedriva en riksomfattande verksamhet som stöder lokala eller regionala organisationer (riksorganisationer)*  eller bedriver verksamhet som är av nationellt intresse (riksintresse).

OBS! Att en lokalförening är ansluten till en riksorganisation betyder inte att lokalföreningen bedriver riksomfattande verksamhet.

*I undantagsfall kan organisationer som inte uppfyller detta villkor beviljas bidrag. Detta kan gälla om MUCF bedömer att det finns särskilda behov kopplade till det geografiska område där organisationen är verksam.

Det här gäller för trossamfund, samverkansorgan eller församlingar

Som trossamfund, samverkansorgan eller församling måste ni:

  • enligt 16 § (1998:1593) i lagen om trossamfund ha rätt till statlig hjälp eller 3 § i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
  • ha bedrivit verksamhet minst två år innan ansökan lämnas in
  • kunna dokumentera er verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser
  • bedriva riksomfattande verksamhet som stöder lokala eller regionala organisationer (riksorganisationer)* eller bedriver verksamhet som är av nationellt intresse (riksintresse). 

OBS! Att en lokalförening/församling är ansluten till en organisation som bedriver riksomfattande verksamhet betyder inte att lokalföreningen/församlingen i sig bedriver riksomfattande verksamhet.

*I undantagsfall kan organisationer som inte uppfyller detta villkor beviljas bidrag. Detta kan gälla om MUCF bedömer att det finns särskilda behov kopplade till det geografiska område där organisationen är verksam.

Andra organisationsformer som stiftelser och kommuner kan inte beviljas bidraget.

Det här kan bidraget användas till

Bidraget ska användas för att förstärka sökande organisationers befintliga verksamhet och genom det möta det ökade behovet av hjälp- och stödinsatser till samhällets allra mest utsatta som drabbats av Sveriges ekonomiska situation.

Organisationen kan till exempel arbeta med att täcka basala behov som att ge något att äta till den som inte har mat för dagen, hjälpa socialt särskilt utsatta individer och familjer eller att ge en sovplats till den som inte har ett hem.

Bidraget kan till exempel användas för verksamhets-, administrations- och personalkostnader och ska vara förbrukat senast den 31 december 2024. 

Har ni redan behövt förstärka er verksamhet riktad till socialt särskilt utsatta går det bra att söka bidrag för kostnader ni haft för hela 2024, det vill säga redan från den 1 januari 2024.

Bidragets storlek

Regeringen har beslutat att MUCF får fördela cirka 56 miljoner kronor i bidrag i den här utlysningen.

Läs förordningen noga innan ni påbörjar ansökan

I förordningen hittar ni mer information och villkor som behöver uppfyllas för den som söker bidrag. Det är viktigt att ni läser den noga innan ni påbörjar er ansökan.

Länk till förordning (2023:434) om statsbidrag till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer. Regeringen har beslutat att den här förordningen ska fortsätta att gälla även efter 2023

Detta händer när ni skickat in ansökan

När ni skickat in ansökan får de ni angivit som kontaktpersoner en automatisk bekräftelse med e-post att vi har tagit emot er ansökan.

När ansökan är inskickad kan ni inte längre ändra eller fylla i nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i MUCF:s integritetspolicy.