Hoppa till huvudinnehåll
 

Insatser för socialt särskilt utsatta människor som drabbats av Sveriges ekonomiska situation

Hemlös som sitter på gata

Bidraget ska stödja organisationer som behöver förstärka sin verksamhet med anledning av den ekonomiska situationen i Sverige. Bidraget kan sökas av organisationer som redan idag arbetar med människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer. Regeringen har beslutat att MUCF får fördela 48,5 miljoner kronor i bidrag.

Det här vill regeringen åstadkomma med bidraget

Bidraget ska användas för att förstärka sökande organisationers befintliga verksamhet och genom det möta det ökade behovet av hjälp- och stödinsatser till samhällets allra mest utsatta som drabbats av Sveriges ekonomiska situation. 

Det handlar om basala behov och kan till exempel handla om ge något att äta till den som inte har mat för dagen, hjälpa socialt särskilt utsatta individer och familjer eller att ge en sovplats till den som inte har ett hem.

Ansökan har nu stängt

Här kan du se vilka som beviljades bidrag.

Bidraget gäller för hela 2023

Har ni redan behövt förstärka er verksamhet riktad till socialt särskilt utsatta går det bra att söka bidrag för kostnader ni haft för hela 2023, det vill säga redan från den 1 januari 2023.

Det här kan bidraget användas till

Bidraget får användas till att förstärka verksamheten för socialt särskilt utsatta för att möta de ökade behov som uppstått på grund av Sveriges ekonomiska situation. 

Bidraget kan till exempel användas för verksamhets-, administrations- och personalkostnader och ska vara förbrukat senast den 31 december 2023. 

Läs förordningen noga innan ni påbörjar ansökan

I förordningen hittar ni mer information och villkor som behöver uppfyllas för den som söker bidrag. Det är viktigt att ni läser den noga innan ni påbörjar er ansökan.

Länk till förordning (2023:434) om statsbidrag till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer.

Vem kan söka?

Organisationer som ansöker om bidrag måste bedriva, och ha bedrivit, verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer under minst två år.

Ideella föreningar 

Som ideell förening måste ni:

  • ha bedrivit verksamhet minst två år innan ansökan lämnas in
  • vara demokratiskt uppbyggda och respektera demokratins idéer (läs mer om detta på sidan Demokrativillkor - så granskar vi)
  • kunna dokumentera er verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser
  • bedriva en riksomfattande verksamhet som stöder lokala eller regionala organisationer (riksorganisationer) eller bedriver verksamhet som är av nationellt intresse (riksintresse).* 

OBS! Att en lokalförening är ansluten till en riksorganisation betyder inte att lokalföreningen bedriver riksomfattande verksamhet.

Trossamfund, samverkansorgan eller församlingar

Som trossamfund, samverkansorgan eller församling måste ni:

  • enligt 16 § (1998:1593) i lagen om trossamfund ha rätt till statlig hjälp eller 3 § i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
  • ha bedrivit verksamhet minst två år innan ansökan lämnas in
  • kunna dokumentera er verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser
  • bedriva riksomfattande verksamhet som stöder lokala eller regionala organisationer (riksorganisationer) eller bedriver verksamhet som är av nationellt intresse (riksintresse).* 

OBS! Att en lokalförening/församling är ansluten till en organisation som bedriver riksomfattande verksamhet betyder inte att lokalföreningen/församlingen i sig bedriver riksomfattande verksamhet.

* I undantagsfall kan organisationer som inte uppfyller dessa villkor beviljas bidrag. Detta kan gälla om MUCF bedömer att det finns särskilda behov kopplade till det geografiska område där organisationen är verksam.

Andra organisationsformer som stiftelser och kommuner kan inte beviljas bidraget.

Ansökan

Ni gör er ansökan i MUCF:s e-tjänst. Om ni inte har sökt bidrag tidigare så börjar ni med att skapa en användare för att kunna logga in.

Detta händer när ni skickat in ansökan

När ni skickat in ansökan får de ni angivit som kontaktpersoner en automatisk bekräftelse med e-post att vi har tagit emot er ansökan.

När ansökan är inskickad kan ni inte längre ändra eller fylla i nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

Redovisning

Bidrag som ni fått för 2023 ska redovisas senast den 31 mars 2024.

Redovisningen lämnas i MUCF:s e-tjänst där ni gjorde er ansökan.

Vem kan läsa er ansökan?

Allt som skickas in till myndigheten är i regel allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta styrs av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och allmänna handlingar i MUCF:s integritetspolicy.

Relaterade länkar

Demokratisk uppbyggnad

Regeringens pressmeddelande