Hoppa till huvudinnehåll
 

Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället

MUCF:s Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället.

MUCF har tillsammans med representanter för civilsamhället och offentlig sektor tagit fram en modell för samverkansprocess. Med hjälp av den kan offentliga aktörer och civilsamhällesaktörer skapa god samverkan till nytta för alla parter.

Modellen riktar sig till offentlig sektor vid samverkan med civilsamhället men kan även användas av civilsamhällesaktörer.

Framförallt är tanken att den används tillsammans av parter från det civila samhället och offentlig sektor.

Den kan användas på lokal, regional och nationell nivå.

Det här är en generell modell som kan anpassas efter olika verksamheters behov.

Innehåll

Här hittar ni kunskap och inspiration till samverkan.

Utgå från samverkansmodellen och fördjupa er sedan i de delar ni behöver och är nyfikna på att utforska tillsammans.

Börja från början eller hoppa in i den del som känns aktuell. Behövs det kan ni gå fram och tillbaka mellan faserna.

Här hittar ni viktiga frågor att diskutera och reflektera över tillsammans med era partners.

Grunden läggs i de fyra faserna

  • Förutsättningar
  • Identifiera och involvera
  • Planera och justera
  • Implementera och polera

I varje fas hittar ni information och viktiga frågor att arbeta med.

Fördjupning hittar du i stegen

Om ni vill fördjupa er i en fas finns tre steg. Där hittar ni mer information och flera frågor att arbeta med.

Ladda ner materialet Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället (53 sidor)

Ladda ner bilden på ”samverkansmodellen” (1 sida) Skriv ut den och använd tillsammans med era partners för att gemensamt navigera i samverkansprocessen.

Du kan också höra Elisabet berätta mer om detta i filmen nedan. 

Inspirerande exempel på samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället

I MUCF:s rapporter Regionerna och civilsamhället - stöd och samverkan och Samverkan mellan kommun och civilsamhälle - en inspirationsrapport med exempel från sex kommuner hittar du mängder med exempel på hur kommuner och regioner arbetar med samverkan med civilsamhället.

Här delar de med sig av erfarenheter som du kan dra nytta av i din egen verksamhet.

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: