Hoppa till huvudinnehåll
 

Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället

MUCF:s samverkansmodell ger inspiration och bidrar till att lära något nytt om hur samverkan kan bedrivas och fungera. Använd den för att skapa god samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhällesaktörer som är till nytta för alla parter.

Modellen har tagits fram med hjälp av representanter från civila samhället och offentliga verksamheter. Den riktar sig till offentlig sektor att använda vid samverkan med civilsamhället men den kan även användas av civilsamhällesaktörer. Framförallt är tanken att den används tillsammans av parter från det civila samhället och offentlig sektor.

Modellen är generell och kan anpassas efter olika verksamheters behov på lokal, regional och nationell nivå.

 MUCF:s samverkansmodell

Så använder ni Samverkansmodellen

Syftet med modellen är att ge kunskap och inspiration till samverkan. Modellen hjälper er att fördjupa er i de delar ni behöver och är nyfikna på att utforska tillsammans. Ni kan därför använda modellen kronologiskt, från början till slut, eller börja i den del som känns mest aktuell för er samverkan. Behövs det kan ni gå fram och tillbaka mellan faserna.

Modellen hjälper er också att hitta viktiga frågor att diskutera och reflektera över tillsammans med era samverkanspartners.

Ladda ner materialet Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället (53 sidor). 

Ladda ner bilden på samverkansmodellen (1 sida). Skriv ut den och använd den tillsammans med era partners för att gemensamt navigera i samverkansprocessen.

Vi har också tagit fram material för er att använda när ni vill dokumentera kring er samverkan. Här hittar du bland annat:

Processdagbok

Den här processdagboken kompletterar Samverkansmodellen och är uppbyggd på samma sätt. Ni kan anteckna i varje del och exempelvis skriva in era svar på frågorna som ni hittar i Samverkansmodellen. Ni kan också skriva minnesanteckningar kopplat till ert arbete med de olika faserna och stegen i Samverkansmodellen.

Tidsplan
Vem ansvarar för vad? Och när ska allt vara klart? Gör en tidsplan så är det enklare att följa arbetsprocessen. Här finns också exempel på hur ni ska fylla i dokumentet. 

Konsekvens- och riskanalys

Gör en konsekvens- och riskanalys för er samverkansprocess. I materialet finns också en riskmatris. Här finns också exempel på hur ni ska fylla i dokumentet. 

Avsiktsförklaring

Det kan också vara bra att ta fram en gemensam avsiktsförklaring så undviker ni missförstånd. Här finns också exempel på hur ni ska fylla i dokumentet. 

I den här filmen berättar Elisabet Johansson, utvecklingsledare på MUCF, mer ingående om hur modellen kan användas.

Filmen Röster om MUCF:s samverkansmodell

 

Röster om MUCF:s samverkansmodell  - Syntolkad:
 

Ett inspirerande exempel

Göteborg stad och RFSL Ungdom ingick i MUCF:s pilotprojekt för att testa Samverkansmodellen.  Se filmen om hur de genom samverkan arbetar med att utveckla mötesplatser för unga hbtqi-personer.

 

Stärk ert arbete genom samverkan - Syntolkad: