Från snack till verkstad

Bild: 

Från snack till verkstad

I Från snack till verkstad diskuterar vi olika begrepp i det förebyggande arbetet, tar upp konkreta exempel på utvecklingsarbete och presenterar svårigheter och möjligheter kring samverkan.
Vår förhoppning är att boken ska ge ett bidrag till de yrkesgrupper som är verksamma inom förebyggande och främjande ungdomsarbete.

Produktinformation

ISBN: 

978-91-85933-29-7

Utgivningsdatum: 

2010-09-07

Sidantal: 

116
0:00 kr