Inget att vänta på

Bild: 

Omslag till Inget att vänta på

Inget att vänta på

Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga

Handbokens syfte är att skapa förståelse för och möjliggöra utveckling av en kunskapsbaserad våldsförebyggande praktik med genusperspektiv för barn och unga i Sverige. Ambitionen har varit att samla viktig kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe.

Under 2019 övertog Jämställdhetsmyndigheten (Jämy) regeringsuppdraget att sprida kunskap om, och utbilda i, våldsförebyggande arbete utifrån en genusförändrande ansats. Jämy övertog även handboken och har under 2019 tillsammans med MÄN och Unizon uppdaterat den.

Inget att vänta på, jamstalldhetsmyndigheten.se

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2016-12-10

Sidantal: 

110
0:00 kr

Relaterade publikationer

Framsidan på Youmo i praktiken, illustration av en brokig skara ungdomar
2020-09-14
0:00 kr
2018-03-01
0:00 kr
Omslag till vägledningen Knäck koden
2017-09-29
0:00 kr
2013-04-16
0:00 kr