Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

Röster för ett jämlikt valdeltagande

Återrapportering av MUCF:s bidrag till projekt för ökat valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2019

Rapportomslag med texten: Röster för ett jämlikt valdeltagande - Återrapportering av MUCF:s bidrag till projekt för ökat valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2019.
Utgivningsdatum:
Sidor: 32

Ladda ner för utskrift

MUCF fick i uppdrag att fördela bidrag till kommuner och organisationer inom det civila samhället för att genomföra verksamhet i syfte att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalen 2019.

I rapporten redogör myndigheten för hur uppdraget har genomförts, hur bidraget har fördelats, hur man arbetat inom projekten, projektens framgångsfaktorer och utmaningar, samt bidragets resultat och effekter i förhållande till dess syfte.

Rapporten bygger på uppgifter från kommunernas och organisationernas interna utvärderingar som lämnats in i samband med slutrapporteringen av projekten. Den statistik och de citat som lyfts fram baseras på projektägarnas erfarenheter och upplevelser som rapporterats in till myndigheten.