Hoppa till huvudinnehåll
 

Stöd till romska organisationer och romers hälsa 2019

Framsidan på Stöd till romska organisationer och romers hälsa 2019. Bilden innehåller den romska flaggan på mörkblå botten.

Stöd till romska organisationer och romers hälsa 2019

Utgivningsdatum:
Sidor: 45

Ladda ner för utskrift

MUCF har inom haft i uppdrag att 2016-2019 genomföra insatser som ska bidra till att förbättra förutsättningarna för romers engagemang i det civila samhället och för romska organisationers deltagande i samhällslivet, som en del av arbetet för romsk inkludering. I uppdraget ingick att arrangera utbildning i föreningsteknik samt erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska organisationer. I uppdraget ingick också att fördela stöd enligt förordning (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer.

I rapporten presenteras hur myndigheten har genomfört uppdraget under 2019, vilka projekt som har beviljats bidrag inom satsningen och vilka insatser myndigheten har genomfört. I rapporten redogörs även övergripande om utvecklingen 2016–2019 då myndigheten haft uppdraget.