Stöd till romska organisationer och romers hälsa 2019

Bild: 

Framsidan på Stöd till romska organisationer och romers hälsa 2019. Bilden innehåller den romska flaggan på mörkblå botten.

Stöd till romska organisationer och romers hälsa 2019

MUCF har inom haft i uppdrag att 2016-2019 genomföra insatser som ska bidra till att förbättra förutsättningarna för romers engagemang i det civila samhället och för romska organisationers deltagande i samhällslivet, som en del av arbetet för romsk inkludering. I uppdraget ingick att arrangera utbildning i föreningsteknik samt erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska organisationer. I uppdraget ingick också att fördela stöd enligt förordning (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer.

I rapporten presenteras hur myndigheten har genomfört uppdraget under 2019, vilka projekt som har beviljats bidrag inom satsningen och vilka insatser myndigheten har genomfört. I rapporten redogörs även övergripande om utvecklingen 2016–2019 då myndigheten haft uppdraget.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2020-03-15

Sidantal: 

45
0:00 kr

Relaterade publikationer

Två unga tjejer med flyers i händerna ler mot kameran
2019-02-21
0:00 kr
2012-05-15
0:00 kr
2011-02-01
0:00 kr