Hoppa till huvudinnehåll
 
Framsidan på Stöd till romska organisationer och romers hälsa 2019. Bilden innehåller den romska flaggan på mörkblå botten.

Stöd till romska organisationer och romers hälsa 2019

Utgivningsdatum:
Sidor: 45

Ladda ner för utskrift

Stöd till romska organisationer och romers hälsa 2019

MUCF har inom haft i uppdrag att 2016-2019 genomföra insatser som ska bidra till att förbättra förutsättningarna för romers engagemang i det civila samhället och för romska organisationers deltagande i samhällslivet, som en del av arbetet för romsk inkludering. I uppdraget ingick att arrangera utbildning i föreningsteknik samt erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska organisationer. I uppdraget ingick också att fördela stöd enligt förordning (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer.

I rapporten presenteras hur myndigheten har genomfört uppdraget under 2019, vilka projekt som har beviljats bidrag inom satsningen och vilka insatser myndigheten har genomfört. I rapporten redogörs även övergripande om utvecklingen 2016–2019 då myndigheten haft uppdraget.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: