Hoppa till huvudinnehåll
 

Digitala konferenser

Hur kan vi lära oss mer om civilsamhället och vad kan vi göra för att stärka förutsättningar och villkor för civilsamhällets organisationer? Vi tror att, genom att dela erfarenheter med varandra medverkar vi till att tillsammans stärka vår kunskap om det civila samhället och utveckla civilsamhällesperspektivet i våra verksamheter. Det gör vi genom både fysiska och digitala möten.


Digital workshop 26:e augusti
Om att utveckla kunskapsstöd till civilsamhället på lokal nivå

Vårt uppdrag om att utveckla kunskapsstödet till det civila samhället kan göras på olika sätt. Ett sätt är att bjuda in till föreläsningar där vi tillsammans med berörda personer i ämnet kan diskutera, utbyta erfarenheter och lära av varandra.  

Torsdagen den 26 aug 2021 gjorde vi just detta när vi på MUCF, tillsammans med Sveriges Föreningar, bjöd in företrädare för civilsamhället och kommuner till en digital workshop om hur civilsamhällets kunskapsbehov kan stärkas och utvecklas.

Ämnet engagerade många där olika frågor diskuterades i mindre grupper. Deltagarna fick i uppgift att inventera civilsamhällets kunskapsbehov på lokal nivå och diskutera hur kommuner kan förbättra villkoren för civilsamhället. Nedan har vi sammanställt diskussionerna som du kan ta del av. |

Material från workshopen 26 augusti

Många goda exempel, tips för framtiden och frågor och svar har samlats i det här dokumentet. 

Samlad dokumentation om civilsamhället från workshopen den 26:e augusti

Du kan också ta del av föreläsningen med Roberto Scaramuzzino, som spelades in under workshopen.