Fokus 05 - om ungas etablering

Bild: 

Bokomslag Fokus 05

Fokus 05 - om ungas etablering

En analys av ungas etablering och egen försörjning

Ungdomar skaffar jobb och bostad allt senare i livet. Vägen dit kan vara lång och snårig. Det här gör det svårare för unga människor att få inflytande i samhället. Rapportförfattarna har gått igenom forskning och statistik, intervjuat ungdomar och inventerat olika åtgärder som är tänkta att underlätta för unga. De har framförallt gått igenom olika typer av försörjningsstöd.

Produktinformation

ISBN: 

91-89050-77-0

Utgivningsdatum: 

2005-12-05
0:00 kr

Relaterade publikationer

Omslag till Fokus 16, del 2
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till Fokus 16, del 1
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till rapporten Fokus 15
2015-11-30
0:00 kr
Bokomslag Fokus 10 - Engelsk version
2011-11-09
0:00 kr
Bokomslag Fokus 9 - Engelsk version
2010-02-03
0:00 kr
Bokomslag Fokus 8 - Engelsk version
2009-06-01
0:00 kr