Så kan medborgardialoger fördjupa demokratin

Bild: 

Omslagsbild till rapporten Så kan medborgardialoger fördjupa demokratin

Så kan medborgardialoger fördjupa demokratin

Rapportering av forskningsstöd 2014

Rapporten Så kan medborgardialoger fördjupa demokratin är en avrapportering från ett projekt som har fått forskningsbidrag inom bidraget Studier om det civila samhället. Studien handlar om ifall medborgardialoger verkligen bidrar till att fördjupa demokratin och om ungas delaktighet stärks via dem.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-11-21

Sidantal: 

18
0:00 kr