Hoppa till huvudinnehåll
 

Informationsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet

MUCF har sedan 2021 haft regeringens uppdrag att genomföra informationsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet till yrkesverksamma och andra vuxna som möter unga nyanlända och unga asylsökande.

Sveriges mål för ungdomspolitiken är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Målet gäller alla unga, oavsett om de är uppvuxna i vårt land eller är nya i Sverige. Trots detta ser vi skillnader mellan grupper av unga. Unga som inte är födda i Sverige har till exempel svårare än andra unga att etablera sig på arbetsmarknaden. De möter också ofta fler utmaningar i skolan än andra unga. 

En viktig del i att utjämna skillnader mellan grupper av unga är att ge alla unga samma tillgång till information och kunskap. Här är kunskap om rättigheter centralt men också ämnen som relationer, sexualitet, hälsa och våldsutsatthet är viktiga för unga. 

MUCF genomför uppdraget framförallt genom vägledningen Youmo i praktiken och utbildningspaketet Rätt att veta!, som båda är kopplade till Youmo.se. Insatserna syftar till att ge vuxna kunskap och konkret stöd i hur de kan skapa trygga och inkluderande samtal med unga, om ämnen som kan kännas svåra att närma sig. Uppdraget pågår till 2025.