Lärlingsutbildning

Bild: 

Omslagsbild på en kille i munkjacka och mössa

Lärlingsutbildning

– olika aktörer och varierande verksamhetsformer

Rapporten tar upp erfarenheter av lärlingsutbildning i och utanför Sverige, i lokala projekt med lärlingsliknande inslag som ofta organiseras av kommuner i samverkan med andra aktörer. Rapporten ger kunskaper om fördelar och nackdelar och framförallt förutsättningarna för lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande i Sverige.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2017-08-30

Sidantal: 

46
0:00 kr

Relaterade publikationer

2014-10-03
0:00 kr
Omslag till DropOuts
2014-06-30
0:00 kr
2013-04-18
0:00 kr
2012-06-26
0:00 kr